Đặt Phòng Không Rủi Ro

Chúng tôi sẽ thay Quý vị chịu rủi ro lấp đầy phòng khi có khách hủy

Du khách sẽ nhận được giá trị đáng kể vì cảm thấy an tâm khi có những lựa chọn hủy miễn phí. Trên thực tế, khi lên kế hoạch đi nghỉ, nhiều du khách sẽ chỉ tìm các phòng có hiển thị thời hạn hủy miễn phí. 

Làm thế nào để Quý vị có thể mang lại giá trị cho khách với các lựa chọn hủy miễn phí và khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn với du khách mà không phải lo lắng về vấn đề hủy phòng? Đối với các đối tác đã đăng ký Thanh toán bởi Booking.com, câu trả lời chính là chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.  

Với Đặt Phòng Không Rủi Ro, chúng tôi tăng thêm tính linh hoạt cho các chính sách hủy hiện tại của Quý vị, từ đó chỗ nghỉ của Quý vị sẽ hiện diện cùng với các đối thủ cạnh tranh cũng có chính sách hủy miễn phí. Nếu có khách đặt rồi sau đó hủy phòng, chúng tôi sẽ tìm khách mới giúp Quý vị hoặc đảm nhận nghĩa vụ thanh toán chi phí hủy.

Tìm hiểu cách vận hành của Đặt Phòng Không Rủi Ro trong hai phút

 

Lợi ích của Đặt Phòng Không Rủi Ro

Đẩy mạnh tiếp thị và hiệu suất hoạt động

Tăng tỷ lệ chuyển đổi mà không phải trả thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào. Với các đối tác đã đăng ký tham gia, tỷ lệ chuyển đổi từ người xem sang người đặt thường tăng thêm lên đến 3%.

Bán thêm nhiều đêm phòng

Gia nhập cùng 720.000 đối tác khác đang tham gia chương trình và bán thêm gần 30% đêm phòng.

Tự động lấp đầy phòng trống

Chúng tôi đảm nhận việc tìm khách thay thế cho các phòng được mở bán mà không có giới hạn.

Cách vận hành

• Nếu Quý vị đã đăng ký Thanh toán bởi Booking.com, chúng tôi sẽ nâng cấp một số chính sách của Quý vị để có thêm lựa chọn hủy miễn phí hoặc kéo dài thời hạn hủy miễn phí (nếu Quý vị đã có chính sách này). 

• Nếu khách hủy, chúng tôi sẽ lập tức tìm khách thay thế miễn sao phòng đó vẫn được mở bán mà không có giới hạn.

• Nếu chúng tôi không thể tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ đảm nhận nghĩa vụ thanh toán chi phí hủy.

• Quý vị có thể bật hoặc tắt Đặt Phòng Không Rủi Ro khi cần trong extranet

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro hoặc tự động tham gia bằng cách đăng ký Thanh toán bởi Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?