Đặt Phòng Không Rủi Ro

Lấp đầy chỗ nghỉ nhanh hơn và nhận thanh toán ngay cả khi khách hủy

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các chỗ nghỉ có chính sách hủy linh động có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn (phần trăm lượt xem trang chuyển thành đặt phòng).

Sự linh động này nhìn chung có thể mang đến nhiều lượt hủy đặt phòng hơn, tuy nhiên điều này không có nghĩa là Quý vị sẽ bị hao hụt lợi nhuận. Hầu hết khách đặt lựa chọn hủy miễn phí không sử dụng sự linh động này – họ chỉ muốn cảm thấy an tâm hơn. Nếu Quý vị bị hủy đặt phòng, có một cách dễ dàng giúp Quý vị giảm thiểu tác động xấu từ đó.

Với Đặt Phòng Không Rủi Ro*, chúng tôi sẽ tăng độ linh động của các chính sách hủy hiện tại để Quý vị trở nên nổi bật hơn trong mắt khách đặt. Không chỉ thế, chúng tôi cũng đảm bảo trải nghiệm không rủi ro cho Quý vị – nếu có khách hủy 1 trong những đặt phòng này, chúng tôi sẽ tìm khách mới hoặc thanh toán khoản tiền được tính hoa hồng cho các đêm phòng mình không thể tìm khách thay thế.

*Vì các giới hạn pháp lý hay thương mại cũng như tiêu chí cụ thể để đủ điều kiện, Đặt Phòng Không Rủi Ro không áp dụng ở tất cả quốc gia và/hoặc với tất cả đối tác. Ngoài ra, Quý vị được yêu cầu phải đăng ký Thanh toán bởi Booking.com.

Được hủy miễn phí là một trong những quyền lợi tốt nhất dành cho khách của Booking.com
Trên trung bình, việc sử dụng các chính sách linh động có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 3%

Đặt Phòng Không Rủi Ro mang lại lợi ích gì cho việc kinh doanh của Quý vị?

Thu hút khách muốn đặt linh hoạt

Quý vị sẽ thu hút khách tìm kiếm sự an toàn từ các đặt phòng cho phép hủy miễn phí (hầu hết đều giữ đặt phòng của họ).

Lấp đầy chỗ nghỉ nhanh hơn

Nếu Quý vị có đơn hủy, chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để chắc chắn phòng không bị bỏ trống.

Thu lại khoản lợi nhuận bị mất

Đặt Phòng Không Rủi Ro là trải nghiệm không rủi ro cho Quý vị. Không cần biết chuyện gì xảy ra, Quý vị sẽ được thanh toán.

Đặt Phòng Không Rủi Ro vận hành ra sao?

Để thu hút khách đặt tìm kiếm sự linh động, chúng tôi sẽ hiển thị chính sách nghiêm ngặt nhất của Quý vị thành miễn phí hủy, hoặc kéo dài thời gian của các chính sách hủy miễn phí (nếu có).
Nếu có khách đã đặt những chính sách nâng cấp trên nhưng sau đó hủy, chúng tôi sẽ tìm khách mới cho Quý vị.
Nếu chúng tôi không tìm được khách mới cho bất kỳ đêm phòng cụ thể nào, chúng tôi sẽ thanh toán khoản tiền được tính hoa hồng này - Quý vị không phải chịu rủi ro vì sẽ nhận được thanh toán dù có khách mới hay không.
*Để được thanh toán cho các Đặt Phòng Không Rủi Ro, Quý vị cần đăng ký Thanh toán bởi Booking.com.