Bộ công cụ Marketplace

 

Các giải pháp cải thiện hiệu suất chỗ nghỉ

 

Hiệu suất chỗ nghỉ được dựa trên một tập hợp các yếu tố có thể biến động và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Sử dụng các giải pháp của chúng tôi một cách toàn diện để giúp chỗ nghỉ của Quý vị gặt hái thêm nhiều thành công trên nền tảng của chúng tôi.

 

Chúng tôi đã chọn ra ba bộ giải pháp về sản phẩm để giúp Quý vị nâng cao hiệu suất chỗ nghỉthu hút nhiều đặt phòng hơn. Đây là các giải pháp nằm trong Bộ công cụ Marketplace nhằm hỗ trợ Quý vị phát triển các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để gặt hái thêm nhiều thành công.

Ba trụ cột thúc đẩy hiệu suất

Dựa trên dữ liệu tìm kiếm chủ đạo cũng như tiêu chí lựa chọn của khách hàng, chúng tôi đã xác định được ba lĩnh vực để tối ưu hóa hiệu suất chỗ nghỉ của Quý vị. Đây là những yếu tố giúp xây dựng một nền tảng vững chắc để thu hút khách hàng, nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh và cải thiện chất lượng dựa trên phản hồi của khách.

1. Nền tảng Marketplace

2. Nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh

3. Cải thiện dựa trên phản hồi của khách

Các phân khúc khách hàng khác nhau sẽ có các đặc điểm về nhu cầu riêng biệt, có thể khác với những gì Quý vị thấy trên trang web của mình. Danh mục Nền tảng Marketplace cho phép Quý vị tối ưu hóa ba lĩnh vực: các thiết lập cơ bản để thu hút du khách, tùy chỉnh theo đối tượng khách và cách ứng biến với các xu hướng du lịch đang phát triển.

Việc triển khai nhiều giải pháp chủ động và ứng biến của chúng tôi có thể giúp Quý vị đáp ứng được các nhu cầu, cũng như mục tiêu kinh doanh dài hạn và ngắn hạn. Những giải pháp này liên quan đến việc tham gia các chương trình hoạt động quanh năm, cũng như các chiến dịch và ưu đãi có vào từng thời điểm của chúng tôi.

Đánh giá của khách ảnh hưởng đến điểm số của chỗ nghỉ và là một trong những tiêu chí quan trọng khách sử dụng khi quyết định đặt phòng. Thông tin này cũng có thể giúp Quý vị nâng cao chất lượng chỗ nghỉ vì Quý vị sẽ biết rõ hơn về những điều khách thích khi lưu trú cũng như những điều cần cải thiện.

1. Nền tảng Marketplace

2. Nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh

Các phân khúc khách hàng khác nhau sẽ có các đặc điểm về nhu cầu riêng biệt, có thể khác với những gì Quý vị thấy trên trang web của mình. Danh mục Nền tảng Marketplace cho phép Quý vị tối ưu hóa ba lĩnh vực: các thiết lập cơ bản để thu hút du khách, tùy chỉnh theo đối tượng khách và cách ứng biến với các xu hướng du lịch đang phát triển.

Việc triển khai nhiều giải pháp chủ động và ứng biến của chúng tôi có thể giúp Quý vị đáp ứng được các nhu cầu, cũng như mục tiêu kinh doanh dài hạn và ngắn hạn. Những giải pháp này liên quan đến việc tham gia các chương trình hoạt động quanh năm, cũng như các chiến dịch và ưu đãi có vào từng thời điểm của chúng tôi.

3. Cải thiện dựa trên phản hồi của khách

Đánh giá của khách ảnh hưởng đến điểm số của chỗ nghỉ và là một trong những tiêu chí quan trọng khách sử dụng khi quyết định đặt phòng. Thông tin này cũng có thể giúp Quý vị nâng cao chất lượng chỗ nghỉ vì Quý vị sẽ biết rõ hơn về những điều khách thích khi lưu trú cũng như những điều cần cải thiện.

1. Nền tảng Marketplace

Các phân khúc khách hàng khác nhau sẽ có các đặc điểm về nhu cầu riêng biệt, có thể khác với những gì Quý vị thấy trên trang web của mình. Danh mục Nền tảng Marketplace cho phép Quý vị tối ưu hóa ba lĩnh vực: các thiết lập cơ bản để thu hút du khách, tùy chỉnh theo đối tượng khách và cách ứng biến với các xu hướng du lịch đang phát triển.

2. Nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh

Việc triển khai nhiều giải pháp chủ động và ứng biến của chúng tôi có thể giúp Quý vị đáp ứng được các nhu cầu, cũng như mục tiêu kinh doanh dài hạn và ngắn hạn. Những giải pháp này liên quan đến việc tham gia các chương trình hoạt động quanh năm, cũng như các chiến dịch và ưu đãi có vào từng thời điểm của chúng tôi.

3. Cải thiện dựa trên phản hồi của khách

Đánh giá của khách ảnh hưởng đến điểm số của chỗ nghỉ và là một trong những tiêu chí quan trọng khách sử dụng khi quyết định đặt phòng. Thông tin này cũng có thể giúp Quý vị nâng cao chất lượng chỗ nghỉ vì Quý vị sẽ biết rõ hơn về những điều khách thích khi lưu trú cũng như những điều cần cải thiện.

1. Tối ưu hóa Nền tảng Marketplace

Danh mục Nền tảng Marketplace gồm ba yếu tố chính sẽ giúp Quý vị cải thiện hiệu suất của mình:

 • Các thiết lập cơ bản– như nội dung chất lượng cao, mức giá hấp dẫn, mức độ linh hoạt, nhiều lựa chọn, thông tin rõ ràng, dễ sử dụng và thời gian đặt trước dài khi thói quen du lịch từ trước đại dịch đang nhanh chóng quay trở lại.
 • Tùy chỉnh theo đối tượng khách thông qua chính sách chỗ nghỉ, mức giá tùy chỉnh, nội dung liên quan và khả năng đáp ứng nhu cầu trong thực tế. Tất cả những điều này sẽ giúp Quý vị tăng khả năng hiển thị và mức độ liên quan trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi.
 • Đáp ứng các xu hướng du lịch đang phát triển – bao gồm phục vụ các nhu cầu đang ngày càng tăng của du khách, như nhận phòng trực tuyến, tăng cường áp dụng các biện pháp bền vững và cung cấp cho khách trải nghiệm mượt mà từ khi bắt đầu tìm kiếm chỗ nghỉ trên mạng cho đến khi nhận phòng.

Chúng tôi khuyên Quý vị nên xem lại danh mục Nền tảng Marketplace của mình ít nhất hai lần một năm để nắm bắt các thông tin mới và điều chỉnh danh mục để tiếp tục thu hút thêm du khách.

Tối ưu hóa Nền tảng Marketplace của Quý vị

Booking.com extranet

2. Nổi bật so với đối thủ cạnh tranh

  Booking.com partner

  Thu hút thêm nhiều khách hàng một cách chiến lược trên nền tảng của chúng tôi thông qua các giải pháp chủ động và ứng biến. Hai chương trình chủ động của chúng tôi có thể hỗ trợ Quý vị lâu dài và tăng khả năng hiển thị cho chỗ nghỉ. Đó là:

  • Các chương trình chủ động cao cấp giúp Quý vị đạt các mục tiêu doanh thu dài hạn
  • Các chương trình chủ động theo đối tượng giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu lấp phòng ngắn hạn

  Ngoài ra, các giải pháp ứng biến của chúng tôi – như các loại ưu đãi – được thiết kế để giúp Quý vị tăng tỷ lệ lấp phòng trong thời gian ngắn cho những ngày cụ thể. Đây là một cách cung cấp giảm giá linh hoạt nhằm thu hút du khách khi Quý vị muốn tăng tỷ lệ lấp phòng.

  Nổi bật so với đối thủ cạnh tranh

  3. Cải thiện dựa trên phản hồi của khách

   Phân tích và hành động dựa trên phản hồi của khách cho phép Quý vị tìm hiểu sâu hơn về những gì khách thích và không thích về trải nghiệm của họ. Trải nghiệm của khách không chỉ gói gọn trong thời gian lưu trú mà còn bao gồm tất cả các vấn đề họ gặp phải trước và sau khi nhận phòng.

    

   Du khách coi đánh giá từ các du khách khác là yếu tố then chốt khi quyết định đặt phòng ở một chỗ nghỉ. Ví dụ: họ có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách lọc theo thang điểm đánh giá cụ thể. Đánh giá của khách tác động đến cách du khách tiềm năng nhìn nhận về chỗ nghỉ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của Quý vị. 

    

   Những cách khai thác hiệu quả phản hồi của khách:

   • Bộ lọc – mục Đánh giá của khách cho phép Quý vị xem xét các phân khúc khách hàng cụ thể và xem họ thích và không thích điều gì.
   • Đánh giá theo từng hạng mục – nhận thông tin chuyên sâu riêng biệt với điểm đánh giá tổng thể của khách và xác định xem Quý vị cần tập trung cải thiện điều gì

   Cải thiện dựa trên đánh giá của khách

   extranet guest reviews