Công cụ Giá

Áp dụng chiến lược giá giúp mang lại thành công

Quý vị đã chọn đúng công cụ để giúp mình đạt được mục tiêu về doanh thu và tỷ lệ lấp phòng chưa? Quý vị cần tìm hiểu các yếu tố nào trước khi áp dụng một chiến lược giá? 

Khám phá phương pháp tinh gọn của chúng tôi cho việc thiết lập các loại giá nền tảng, đi sâu hơn với danh mục giải pháp và tìm hiểu làm thế nào mà các chương trình chuyển đổi của chúng tôi giúp Quý vị thu hút khách có giá trị. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho Quý vị cách tiếp cận khách khi họ sử dụng nền tảng để tìm kiếm mức giá hấp dẫn, cạnh tranh và minh bạch.

Dành riêng cho từng đối tác

Quý vị có thể truy cập nội dung dành riêng cho mình và lưu nội dung vào hồ sơ của Quý vị bất cứ khi nào đã đăng nhập vào Partner Hub.

Đăng nhập   

 

Nền tảng giá

Quý vị nên bắt đầu thiết lập giá trên Booking.com như thế nào? Tìm hiểu về ba loại giá nền tảng mà Quý vị có thể kết hợp để thu hút nhiều đối tượng khách nhất: hoàn toàn linh động, không hoàn tiềndành cho khách đặt sớm.

 

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nếu một chỗ nghỉ áp dụng cả ba loại giá nền tảng, trung bình chỗ nghỉ đó sẽ tăng 5% lượng đặt phòng, tăng 11% độ hiển thị và giảm 9% lượt hủy.

 

Nền tảng giá

 

Ảnh
ddedq

Danh mục giải pháp về giá

Ảnh
tttt

Dù Quý vị đang muốn đạt mục tiêu doanh thu dài hạn hay giải quyết nhu cầu lấp phòng ngắn hạn, chúng tôi đã tạo một danh mục giải pháp để giúp Quý vị tìm hiểu cách cân nhắc giá và đưa ra quyết định đúng đắn nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động.

 

Khám phá các giải pháp chủ động như Genius hoặc Giá nhắm đến thị trườngđể tăng tỷ lệ lấp phòng suốt cả năm - và tìm hiểu khi nào Quý vị nên sử dụng các giải pháp ứng biến như Ưu đãi để tăng hiệu suất hoạt động và giải quyết nhu cầu ngắn hạn.

 

Danh mục giải pháp về giá

 

Chương trình chuyển đổi

Làm thế nào để đảm bảo khách hàng chung của chúng ta luôn tìm được mức giá hấp dẫn, cạnh tranh và minh bạch - đồng thời luôn có được trải nghiệm đặt phòng tốt nhất có thể? Hai chương trình tăng cường chuyển đổi khách hàng của chúng tôi là Ưu Đãi Từ Đối TácQuyền Lợi Do Booking Tài Trợ sẽ giúp Quý vị đạt được điều này.

 

Tìm hiểu cách các chương trình này thu hút thêm các khách hàng nhạy cảm về giá đến với nền tảng của chúng tôi, cũng như việc này có thể mang lại lợi ích gì cho Quý vị và doanh nghiệp.

 

Tiếp tục đến nội dung dành riêng

Ảnh
e33

Quý vị nghĩ gì về trang này?