Báo cáo về đặc điểm các đơn hủy đặt phòng

Theo dõi và phân tích các đặc trưng của tình trạng hủy đặt phòng

Nếu đang làm việc trong ngành khách sạn, Quý vị đều hiểu rằng việc hủy đặt phòng là một phần của công việc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều khách hủy phòng cận ngày? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chỗ nghỉ có nhiều đơn đặt nhưng khách lại không đến lưu trú? Hiểu rõ hơn về các kiểu hủy đặt phòng xảy ra với chỗ nghỉ có thể giúp Quý vị xác định việc cần làm để hạn chế tình trạng này.


Báo cáo “Đặc điểm các đơn hủy đặt phòng” cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về tỉ lệ phần trăm đơn đặt bị hủy và thời điểm hủy, cũng như mức độ hủy và vắng mặt của chỗ nghỉ Quý vị so với các chỗ nghỉ lân cận.


Nắm được thông tin quan trọng đó, Quý vị có thể triển khai các biện pháp để tăng tỉ lệ lấp phòng, nhận được các đơn đặt đảm bảo hơn và bảo toàn doanh thu.

 

Truy cập báo cáo  Tìm hiểu thêm

cancellations report revised

Báo cáo này mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp?

Kiểm soát việc hủy đơn

Tăng tỉ lệ lấp phòng

Giảm khối lượng công việc

So sánh số liệu thống kê của Quý vị với các chỗ nghỉ tương tự trong khu vực và xác định những chỗ cần cải thiện.

Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và tăng thêm doanh thu suốt cả năm.

Tiết kiệm thời gian nhờ truy cập dữ liệu quan trọng về tình trạng hủy chỉ với vài cú nhấp chuột.

Kiểm soát việc hủy đơn

Tăng tỉ lệ lấp phòng

So sánh số liệu thống kê của Quý vị với các chỗ nghỉ tương tự trong khu vực và xác định những chỗ cần cải thiện.

Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và tăng thêm doanh thu suốt cả năm.

Giảm khối lượng công việc

Tiết kiệm thời gian nhờ truy cập dữ liệu quan trọng về tình trạng hủy chỉ với vài cú nhấp chuột.

Kiểm soát việc hủy đơn

So sánh số liệu thống kê của Quý vị với các chỗ nghỉ tương tự trong khu vực và xác định những chỗ cần cải thiện.

Tăng tỉ lệ lấp phòng

Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và tăng thêm doanh thu suốt cả năm.

Giảm khối lượng công việc

Tiết kiệm thời gian nhờ truy cập dữ liệu quan trọng về tình trạng hủy chỉ với vài cú nhấp chuột.

Đề xuất của chúng tôi

“Báo cáo cung cấp phân tích chuyên sâu về nguyên nhân gây thất thoát doanh thu và những việc có thể làm để cải thiện chất lượng nói chung của các đơn đặt.”

David P.

Quản lý thị trường tại Booking.com

quote

Cách sử dụng báo cáo

Báo cáo được sử dụng như thế nào?

Để bắt đầu, hãy so sánh hiệu suất của Quý vị với nhóm đối thủ cạnh tranh và thị trường nói chung. Nếu tỉ lệ hủy của Quý vị cao hơn mức có thể chấp nhận, có hai bước chính Quý vị có thể thực hiện để hiểu nguyên nhân gây ra việc hủy đơn:

 

Bước 1: Xem khoảng thời gian đặt trước nào có lượt hủy/vắng mặt nhiều hơn

Ở biểu đồ đầu tiên, “Trạng thái đặt phòng cho từng khoảng thời gian đặt trước”, Quý vị sẽ biết thời gian xảy ra hầu hết các lượt hủy liên quan đến khoảng cách từ ngày đặt phòng đến ngày nhận phòng.


Cố gắng xác định khoảng thời gian đặt trước cụ thể mà trong đó số đơn hủy ở mức cao so với số đơn có khách lưu trú. Sau đó, kiểm tra xem con số đó khác với thị trường, nhóm đối thủ cạnh tranh hoặc nhóm chỗ nghỉ tương đương như thế nào.


Thông thường, các đơn được đặt trước xa hơn với chính sách linh hoạt thì khả năng hủy đơn sẽ cao hơn.

 

Bước 2: Kiểm tra thời điểm xảy ra phần lớn đơn hủy

Ở biểu đồ thứ ba, “Hủy trước khi nhận phòng”, hãy cố gắng xác định khoảng thời gian cụ thể trước khi nhận phòng mà hay xảy ra tình trạng hủy.


Dữ liệu này có thể giúp Quý vị đưa ra quyết định liên quan đến chính sách hủy.

 

Truy cập báo cáo   Tìm hiểu thêm

 

FFFFF

Quý vị nghĩ gì về trang này?