Giá dành cho bang của Mỹ

Nhắm đến nhu cầu nội địa ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang

 

Giá nhắm đến thị trường được thiết kế để giúp Quý vị tiếp cận đối tượng khách hàng và thị trường cụ thể dựa trên mục tiêu lấp phòng của Quý vị. Các đặt phòng nội địa ở Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2021, cũng như tiếp tục với xu hướng tích cực trong quý thứ hai. Vì vậy, chúng tôi đã tạo Giá dành cho bang của Mỹ để giúp các đối tác ở Mỹ tận dụng nhu cầu này và nhắm đến du khách ở bất kỳ hoặc tất cả 50 tiểu bang.

 

Dù Quý vị đang tìm cách thu hút khách địa phương, tiếp cận khách lái xe đến từ các bang lân cận hay nhắm đến các lưu trú dài hơn từ khách đến bằng máy bay, giờ đây Quý vị có thể điều chỉnh các mức giảm giá ở một cấp độ chi tiết và tập trung hơn. 

 

Thêm Giá dành cho bang của Mỹ

US state rates highlight

Tinh chỉnh chiến lược marketing trong nước của Quý vị

Linh hoạt

Kiểm soát

Cạnh tranh

Quý vị có thể tạo bao nhiêu giá tùy thích cho bao nhiêu tiểu bang mà Quý vị cần.

Giá luôn được bật để đảm bảo lượng đặt phòng tối đa, tuy nhiên Quý vị có thể chặn đến 30 ngày mỗi năm cho mỗi bang áp dụng

Sử dụng giá này một cách chiến lược để nắm bắt cơ hội đến từ những dịp và ngày du lịch quan trọng ở Mỹ

Linh hoạt

Kiểm soát

Quý vị có thể tạo bao nhiêu giá tùy thích cho bao nhiêu tiểu bang mà Quý vị cần.

Giá luôn được bật để đảm bảo lượng đặt phòng tối đa, tuy nhiên Quý vị có thể chặn đến 30 ngày mỗi năm cho mỗi bang áp dụng

Cạnh tranh

Sử dụng giá này một cách chiến lược để nắm bắt cơ hội đến từ những dịp và ngày du lịch quan trọng ở Mỹ

Linh hoạt

Quý vị có thể tạo bao nhiêu giá tùy thích cho bao nhiêu tiểu bang mà Quý vị cần.

Kiểm soát

Giá luôn được bật để đảm bảo lượng đặt phòng tối đa, tuy nhiên Quý vị có thể chặn đến 30 ngày mỗi năm cho mỗi bang áp dụng

Cạnh tranh

Sử dụng giá này một cách chiến lược để nắm bắt cơ hội đến từ những dịp và ngày du lịch quan trọng ở Mỹ

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động 

  • Mức giảm giá đề xuất 10% (tối thiểu 5%) được áp dụng cho tất cả các phòng và giá của Quý vị

  • Giá giảm hiển thị như giá bình thường (không gạch ngang) dành riêng cho du khách ở các tiểu bang được áp dụng

  • Giống như các giá nhắm đến thị trường khác, giảm giá này được kết hợp với Genius

  • Quý vị có thể theo dõi hiệu suất của mình ở mục Chương trình khuyến mãi trong extranet, cũng như thêm, chỉnh sửa hoặc xóa Giá dành cho bang của Mỹ để nhắm đến các dịp khác nhau trên lịch

Thêm Giá dành cho bang của Mỹ

 

The sample report
Sample report

Cách chọn tiểu bang và chiến lược của Quý vị

 

“Để giúp Quý vị xác định những tiểu bang nào phù hợp nhất, chúng tôi đã tạo ra 3 nguyên tắc chung mà Quý vị có thể làm theo dựa trên dữ liệu tìm kiếm và xu hướng du lịch trong giai đoạn khôi phục sau COVID-19 ở Mỹ.”

 

 

 

Zach O’Neil

Group Product Manager, Booking.com

Click. Magazine
us state rates

Quý vị nghĩ gì về trang này?