Giá không công khai

Giá không công khai là một giải pháp về giá độc đáo giúp tăng đặt phòng mà không thay đổi mức giá niêm yết của Quý vị. Việc này được thực hiện bằng cách nhắm đến đối tượng khách hàng được lựa chọn đặc biệt, vốn có khả năng giữ đặt phòng cao hơn, để cung cấp mức giảm giá sâu chỉ hiển thị với họ.

 

Giá đặc biệt này là một cách tuyệt vời để nâng cao chiến lược giá của Quý vị. Nó có thể giúp Quý vị tăng lượng đặt phòng một cách an toàn từ những khách mà chỗ nghỉ vốn ít có khả năng tiếp cận thông qua các kênh truyền thống khác.

Cài đặt giá không công khai

 

 

Protected rates
Protected rates bundles

Nhắm đến đối tượng khách đặc biệt

Giá không công khai có hiệu quả cao vì chỉ được chia sẻ với đối tượng khách đặc biệt. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những đối tượng khách mới và phù hợp mà chỗ nghỉ của Quý vị có thể hưởng lợi khi chia sẻ giá không công khai với họ. Dưới đây là hai ví dụ về đối tượng khách sẽ được chia sẻ giá không công khai:

  • Nhóm người dùng kín - đối tượng khách giới hạn có đăng nhập trên Booking.com hoặc một số nền tảng liên kết, chẳng hạn như khách đã đặt chuyến bay và thấy giảm giá ở môi trường sau khi đặt vé
  • Khách đặt gói du lịch - trong đó chỗ nghỉ và chuyến bay được bên thứ ba kết hợp và bán cùng nhau, khách hàng chỉ nhìn thấy giá tổng chứ không thấy mức giá giảm của chỗ nghỉ
Protected rates 2.png

Bảo vệ giá niêm yết của Quý vị

Giá không công khai không ảnh hưởng đến chiến lược giá niêm yết của Quý vị vì giá này không bao giờ được hiển thị rộng rãi trên Booking.com, các trang web so sánh giá hoặc các công cụ tìm kiếm meta như Google. Chúng tôi thường xuyên xem xét lại các nhóm khách kín mà Quý vị chia sẻ mức giá này để đảm bảo mọi thứ luôn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Quý vị.

 

Protectedrate_creation_page_cut.png

Áp dụng hiệu quả giá không công khai

Cũng như với bất kỳ ưu đãi giá nào, điều quan trọng là Quý vị cần xác định cách áp dụng giá không công khai để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của mình. Quý vị có thể lựa chọn các loại giá để áp dụng giảm giá này và chọn không áp dụng giảm giá tối đa 180 ngày/năm . Giá không công khai sẽ không được kết hợp với bất kỳ ưu đãi giá nào khác, chẳng hạn như giảm giá Genius và những khuyến mãi khác.

Bắt đầu tiếp cận các đối tượng khách được lựa chọn đặc biệt và thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng.

Cài đặt giá không công khai

Các chủ đề liên quan

Giá   Khuyến mãi  

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?