Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Khuyến mãi

Nhận thêm đặt phòng khi Quý vị cần nhất

Khuyến mãi là một cách hiệu quả giúp mang đến đặt phòng mới khi Quý vị cần nhất. Dù Quý vị đang muốn bán phòng phút chót, tăng doanh thu trong mùa thấp điểm hay thu hút khách vào thời gian bận rộn nhất trong năm – dữ liệu đã cho thấy độ hiệu quả của khuyến mãi trong việc tăng lượng phòng bán trong khoảng thời gian nhất định.

Quý vị có thể tìm thấy nhiều loại khuyến mãi được thiết kế để thu hút khách trên Booking.com. Các khuyến mãi này cài đặt rất dễ, có thể được kích hoạt hay ngưng bất kỳ lúc nào Quý vị muốn. Một cách tuyệt vời để tăng doanh thu phải không?

Promotions_solutions_product page

Khuyến mãi sẽ mang lại những gì cho việc kinh doanh của Quý vị?

Nhận thêm đặt phòng vào các sự kiện và mùa nhất định

Khuyến mãi được thiết kế để giúp chỗ nghỉ nổi bật hơn vào các khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như vào Lễ Phục Sinh, Tuần Lễ Vàng ở Trung Quốc và Năm Mới.

Đảm bảo thêm doanh thu đúng với mục tiêu kinh doanh

Khuyến mãi có thể đẩy mạnh các đặt phòng từ sớm cũng như vào phút chót – khuyến khích khách đặt kỳ lưu trú dài hơn.

Tăng độ hiện diện của chỗ nghỉ qua các khuyến mãi tiếp thị

Quý vị sẽ nhận được nhãn hỗ trợ trên trang web của chúng tôi khi sử dụng khuyến mãi có sẵn để thu hút khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ quảng bá chỗ nghỉ của Quý vị trên các chiến dịch email toàn cầu và trên trang web của các bên liên kết.

Cách Khuyến mãi hoạt động

Việc cung cấp khuyến mãi cần phải được lên chiến lược kỹ càng – phải đúng khuyến mãi vào đúng thời điểm. Quý vị có thể cài đặt khuyến mãi như sau:

  • Xem xét tất cả khuyến mãi Quý vị có thể áp dụng tại thanh “Khuyến mãi” trong extranet

  • Xác định rõ mục tiêu của Quý vị – đẩy mạnh đặt phòng mùa lễ hay tìm khách cho hủy đặt phòng phút chót?

Chọn khuyến mãi có sẵn hoặc tùy chỉnh:

  •    Khuyến mãi có sẵn được tạo bởi Booking.com và được thiết kế để hỗ trợ Quý vị bán phòng vào các sự kiện nhất định như Tết Nguyên Đán và Lễ Phục Sinh.
  •    Khuyến mãi tùy chỉnh sẽ chạy nguyên năm, mang đến cho chỗ nghỉ sự linh động để thu hút đặt phòng đúng với mục tiêu kinh doanh.

Theo sát kết quả!

  • Quý vị có thể theo dõi doanh thu mà khuyến mãi đã cài mang lại tại thanh “Khuyến mãi” trong extranet.

Thêm khuyến mãi ngay

solutions_ promotions_small

Quý vị nghĩ gì về trang này?