Khuyến mãi

Nhận thêm đặt phòng vào những lúc cần thiết nhất

 

Khuyến mãi là một cách hiệu quả để nhận các đặt phòng mới vào lúc Quý vị cần nhất. Dù Quý vị đang cố gắng bán phòng vào phút chót, thúc đẩy doanh thu trong giai đoạn vắng khách hoặc thu hút nhiều khách hơn nữa trong mùa cao điểm, các chương trình khuyến mãi được chứng minh là sẽ giúp tăng khả năng lấp phòng trong những khoảng thời gian cụ thể.

 

Có rất nhiều chương trình khuyến mãi được thiết kế để thu hút khách trên Booking.com. Các khuyến mãi có thể được thiết lập dễ dàng, được kích hoạt hoặc dừng bất cứ lúc nào Quý vị muốn và là một cách tuyệt vời để mang về thêm doanh thu.

 

Thêm khuyến mãi ngay

Promotions_solutions_product page

Các khuyến mãi mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của Quý vị?

Nhận thêm đặt phòng trong các mùa hoặc sự kiện cụ thể

Nhận thêm doanh thu đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của Quý vị

Tăng độ hiện diện với các chương trình khuyến mãi tiếp thị

Các chương trình khuyến mãi được thiết kế để giúp doanh nghiệp của Quý vị nổi bật trong các giai đoạn cụ thể như Phục Sinh, Tuần lễ Vàng Trung Quốc hoặc dịp năm mới.

Khuyến mãi có thể thúc đẩy cả những đặt phòng sớm và đặt phòng vào phút chót, đồng thời khuyến khích khách lưu trú dài hơn.

Các khuyến mãi có sẵn sẽ được gắn thêm thẻ trên trang web của chúng tôi để thu hút sự chú ý của khách. Quý vị cũng sẽ được quảng bá trong các chiến dịch toàn cầu thông qua email và xuất hiện trên các trang web liên kết.

Nhận thêm đặt phòng trong các mùa hoặc sự kiện cụ thể

Nhận thêm doanh thu đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của Quý vị

Các chương trình khuyến mãi được thiết kế để giúp doanh nghiệp của Quý vị nổi bật trong các giai đoạn cụ thể như Phục Sinh, Tuần lễ Vàng Trung Quốc hoặc dịp năm mới.

Khuyến mãi có thể thúc đẩy cả những đặt phòng sớm và đặt phòng vào phút chót, đồng thời khuyến khích khách lưu trú dài hơn.

Tăng độ hiện diện với các chương trình khuyến mãi tiếp thị

Các khuyến mãi có sẵn sẽ được gắn thêm thẻ trên trang web của chúng tôi để thu hút sự chú ý của khách. Quý vị cũng sẽ được quảng bá trong các chiến dịch toàn cầu thông qua email và xuất hiện trên các trang web liên kết.

Nhận thêm đặt phòng trong các mùa hoặc sự kiện cụ thể

Các chương trình khuyến mãi được thiết kế để giúp doanh nghiệp của Quý vị nổi bật trong các giai đoạn cụ thể như Phục Sinh, Tuần lễ Vàng Trung Quốc hoặc dịp năm mới.

Nhận thêm doanh thu đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của Quý vị

Khuyến mãi có thể thúc đẩy cả những đặt phòng sớm và đặt phòng vào phút chót, đồng thời khuyến khích khách lưu trú dài hơn.

Tăng độ hiện diện với các chương trình khuyến mãi tiếp thị

Các khuyến mãi có sẵn sẽ được gắn thêm thẻ trên trang web của chúng tôi để thu hút sự chú ý của khách. Quý vị cũng sẽ được quảng bá trong các chiến dịch toàn cầu thông qua email và xuất hiện trên các trang web liên kết.

Cách hoạt động của khuyến mãi

Hãy áp dụng các chương trình khuyến mãi một cách chiến lược – đưa ra khuyến mãi phù hợp vào đúng thời điểm. Cách thiết lập khuyến mãi:

  • Xem tất cả khuyến mãi Quý vị đủ điều kiện tham gia trong tab Chương trình khuyến mãi trên extranet.

  • Hiểu rõ nhu cầu kinh doanh của Quý vị, dù là thúc đẩy doanh số trong mùa lễ hay lấp lại phòng trống sau khi khách hủy vào phút chót.

Chọn từ các chương trình khuyến mãi có sẵn hoặc tùy chỉnh:

  • Các chương trình khuyến mãi có sẵn do Booking.com tạo ra và được thiết kế để giúp Quý vị tận dụng tối đa các sự kiện cụ thể như Tết âm lịch hoặc lễ Phục Sinh.
  • Các chương trình khuyến mãi tùy chỉnh được cung cấp quanh năm và cho Quý vị sự linh hoạt để thu hút đặt phòng theo nhu cầu kinh doanh của mình.

Theo dõi kết quả kinh doanh của Quý vị!

  • Xem khuyến mãi đã giúp tăng doanh thu của Quý vị như thế nào trong tab Chương trình khuyến mãi trên extranet.

 

Thêm khuyến mãi ngay

solutions_ promotions_small

Quý vị nghĩ gì về trang này?