Tìm khách thay thế

Lấp phòng bị hủy nhanh chóng, không tốn thao tác quản trị dư thừa


Tuy chính sách hủy miễn phí thật sự hiệu quả trong việc thu hút thêm khách và tăng tỷ lệ chuyển đổi cho chỗ nghỉ, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng các đơn hủy có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Quý vị. Với tính năng “Tìm khách thay thế”*, Quý vị có thể tránh các thao tác quản trị dư thừa trong công đoạn đăng bán lại phòng, đồng thời đảm bảo được nhiều doanh thu hơn. 

 

Bằng cách nào? Khi khách hủy, chúng tôi sẽ giữ và quảng bá phòng đến những khách khác thông qua trang kết quả tìm kiếm và email tiếp thị. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng giá hiện tại của Quý vị và Quý vị có thể thay đổi giá hoặc ngừng việc tìm kiếm bất kỳ lúc nào. Nếu không tìm được khách thay thế trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ chính thức hủy đơn và giải phóng phòng. 

 

*Do các tiêu chí tham gia nhất định, tính năng này chưa khả dụng cho tất cả đối tác.

 

  • Tăng độ hiện diện trong kết quả tìm kiếm lên tới 40%
  • Nhận thêm tới 9% lượt xem trang chỗ nghỉ
  • Hưởng lợi từ các nỗ lực tiếp thị tăng cường

 

Kích hoạt ngay

 

Lưu ý: Nhấp vào "Kích hoạt ngay" sẽ đưa Quý vị đến trang lịch. Nếu không thuộc phạm vi sử dụng tính năng "Tìm khách thay thế", Quý vị sẽ không thấy tùy chọn kích hoạt.

header teaser ask for a replacement guest

Doanh nghiệp được lợi gì khi sử dụng tính năng tìm khách thay thế?

Giảm tác động đến doanh nghiệp

Tăng hiệu quả điều hành

Đảm bảo hơn về doanh thu

35% trường hợp trên toàn cầu được chúng tôi tìm khách thay thế trong vòng 24 giờ sau khi hủy - một nửa trong số đó được tìm thấy chỉ trong vòng 5 giờ.

Bỏ qua các thao tác quản trị rối ren, dư thừa và để chúng tôi tìm khách cho các phòng bị hủy. Thay vào đó, Quý vị hãy tập trung vào việc đón tiếp khách.

Quý vị vẫn sẽ thu hút được nhiều khách hơn với chính sách hủy linh hoạt, nhưng với mức rủi ro mất thu nhập tiềm năng thấp hơn.

Giảm tác động đến doanh nghiệp

Tăng hiệu quả điều hành

35% trường hợp trên toàn cầu được chúng tôi tìm khách thay thế trong vòng 24 giờ sau khi hủy - một nửa trong số đó được tìm thấy chỉ trong vòng 5 giờ.

Bỏ qua các thao tác quản trị rối ren, dư thừa và để chúng tôi tìm khách cho các phòng bị hủy. Thay vào đó, Quý vị hãy tập trung vào việc đón tiếp khách.

Đảm bảo hơn về doanh thu

Quý vị vẫn sẽ thu hút được nhiều khách hơn với chính sách hủy linh hoạt, nhưng với mức rủi ro mất thu nhập tiềm năng thấp hơn.

Giảm tác động đến doanh nghiệp

35% trường hợp trên toàn cầu được chúng tôi tìm khách thay thế trong vòng 24 giờ sau khi hủy - một nửa trong số đó được tìm thấy chỉ trong vòng 5 giờ.

Tăng hiệu quả điều hành

Bỏ qua các thao tác quản trị rối ren, dư thừa và để chúng tôi tìm khách cho các phòng bị hủy. Thay vào đó, Quý vị hãy tập trung vào việc đón tiếp khách.

Đảm bảo hơn về doanh thu

Quý vị vẫn sẽ thu hút được nhiều khách hơn với chính sách hủy linh hoạt, nhưng với mức rủi ro mất thu nhập tiềm năng thấp hơn.

Cách hoạt động của tính năng “Tìm khách thay thế”

 

  • Chúng tôi sẽ giữ phòng bị hủy và tăng cường quảng bá trong email tiếp thị cũng như trên trang kết quả tìm kiếm trong tối đa 24 giờ.
  • Nếu có khách mới đặt phòng, chúng tôi sẽ hủy đơn ban đầu và thực hiện đặt phòng mới.
  • Nếu khách đã hủy phòng đặt lại lần nữa, chúng tôi sẽ chỉ sửa đổi trên đơn ban đầu.
  • Nếu không tìm được khách mới, chúng tôi sẽ chính thức hủy đơn và giải phóng phòng.
  • Chúng tôi sẽ sử dụng giá hiện tại của Quý vị, nhưng Quý vị có quyền thay đổi giá hoặc ngừng việc tìm kiếm khách thay thế bất kỳ lúc nào.
  • Quý vị có thể dễ dàng theo dõi quá trình trên extranet.

 

Kích hoạt ngay

Lưu ý: Nhấp vào "Kích hoạt ngay" sẽ đưa Quý vị đến trang lịch. Nếu không thuộc phạm vi sử dụng tính năng "Tìm khách thay thế", Quý vị sẽ không thấy tùy chọn kích hoạt.

Quý vị nghĩ gì về trang này?