Thanh toán Online

Đảm bảo nhận được thanh toán từ những khách không thể trả bằng thẻ tín dụng mà lại không phát sinh thêm việc về phía Quý vị

Quý vị muốn thu hút thêm nhiều khách nội địa cũng như quốc tế? Quý vị muốn đảm bảo doanh nghiệp của mình khỏi những trường hợp thẻ không hợp lệ cũng như tỷ lệ hủy đặt phòng cao? Những phương pháp thanh toán mà Quý vị chấp nhận có ảnh hưởng trực tiếp đến những yếu tố này đấy.

Càng ngày càng có nhiều khách muốn thanh toán online bằng các phương thức nội địa của quốc gia họ như PayPal, WeChat Pay và Alipay – và rất nhiều người muốn được thanh toán ngay khi đặt.

Thanh toán Online mang lại sự linh hoạt cho Quý vị, để khách có thể thanh toán bằng những phương thức mà họ muốn. Chúng tôi xử lý thanh toán của họ theo chính sách của Quý vị và gửi thanh toán đảm bảo cho Quý vị. Theo cách này, Quý vị có thể giảm được những công việc điều hành phiền phức, thu hút thêm khách và tăng doanh thu một cách đảm bảo.

Cứ mỗi 5 khách thì có 1 khách bỏ ngang việc đặt phòng chỉ vì họ không có lựa chọn thanh toán mình cần*
Hơn 900 triệu người trên thế giới đang sử dụng Alipay - một loại ví điện tử của Trung Quốc*
Tùy thuộc vào việc liệu dịch vụ này có khả dụng cho Quý vị hay chưa, đường link chính sẽ đưa Quý vị đến phần “Thanh toán Online” hoặc đến trang chủ của extranet. *Nguồn: Booking.com, Chinadaily.com.

Thanh toán Online mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của Quý vị?

Thanh toán được đảm bảo mà lại giảm bớt công việc hành chính

Khi khách chọn đặt và thanh toán online, Quý vị không phải lo đốc thúc việc thanh toán, giải quyết thẻ tín dụng không hợp lệ, yêu cầu bồi hoàn hay gian lận thẻ. Chúng tôi sẽ đảm trách tất cả và Quý vị chỉ việc nhận tiền.

Giảm tỷ lệ hủy đặt phòng

Khi khách thanh toán online trên Booking.com, họ sẽ ít có khả năng hủy hơn đến 4 lần. Quý vị cũng sẽ giảm bớt được các trường hợp vắng mặt một cách rõ rệt vì những khách đã thanh toán thường có mức độ cam kết cao hơn.

Thêm nhiều cơ hội kinh doanh

Bằng việc mang lại nhiều sự linh hoạt hơn cho khách, chỗ nghỉ của Quý vị sẽ trở nên thu hút hơn đối với những ai không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng và/hoặc chuộng các lựa chọn thanh toán nội địa hay quốc tế.

Thanh toán Online là gì và giúp được gì cho tôi?

Thanh toán online hoạt động như thế nào?

Khi khách thanh toán online, chúng tôi xử lý thanh toán của họ giúp Quý vị, gửi khoản thanh toán đó vào thẻ tín dụng ảo (VCC) và gửi email thông báo đến cho Quý vị. Quý vị có thể thu tiền thẻ tín dụng bất cứ lúc nào trong vòng 6 tháng từ thời điểm khách trả phòng. Sau đó, thẻ sẽ hết hạn.

Nếu thẻ VCC hết hạn, hiệu lực thẻ sẽ được gia hạn thêm 6 tháng nữa kể từ ngày hết hạn lần đầu. Sau thời hạn 6 tháng lần 2 này, nếu Quý vị vẫn chưa thu tiền thẻ thì số tiền trong thẻ sẽ thuộc về Booking.com.

Một khi đã có hiệu lực, Quý vị có thể thu tiền thẻ VCC như cách thu tiền bất cứ thẻ tín dụng bình thường nào khác.
Máy POS của Quý vị phải được cài đặt để thu tiền thẻ từ xa. Máy cũng cần được đăng ký theo đúng mã loại hình đơn vị chấp nhận thẻ (MCC) (nghĩa là dưới loại hình đơn vị cung cấp chỗ nghỉ chính thức).
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường thu phí ngân hàng của Quý vị với tỷ lệ khoảng 2% cho việc sử dụng thẻ VCC. Hãy kiểm tra với ngân hàng của Quý vị xem còn có phí nào khác hay không.
Thanh toán Online chưa khả dụng ở tất cả các khu vực. Nếu Quý vị nằm trong khu vực áp dụng Thanh toán Online, Quý vị sẽ thấy phần “Thanh toán Online” trong mục “Tài chính” trong extranet.
Tùy thuộc vào việc liệu dịch vụ này có khả dụng cho Quý vị hay chưa, đường link chính sẽ đưa Quý vị đến phần “Thanh toán Online” hoặc đến trang chủ của extranet. *Nguồn: Booking.com, Chinadaily.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?