Trung tâm cơ hội nhóm

Đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của danh mục chỗ nghỉ một cách dễ dàng

Chúng tôi hiểu rằng quản lý danh mục chỗ nghỉ lớn là một điều không dễ dàng. Quý vị cần nhiều thời gian để đánh giá dữ liệu từng chỗ nghỉ và cải thiện xếp hạng, tỷ lệ chuyển đổi cũng như tình trạng hủy của từng nơi. Danh mục chỗ nghỉ càng phát triển, công việc sẽ càng khó khăn hơn.

Với Trung tâm cơ hội nhóm*, Quý vị giờ có thể truy cập theo cấp danh mục chỗ nghỉ – dễ dàng theo dõi và cải thiện hiệu suất hoạt động chung hơn. Quý vị có thể so sánh hiệu suất danh mục của mình với các chỗ nghỉ tương tự, phát hiện các điểm cần cải thiện và nhận lời khuyên chi tiết cho bước tiếp theo.

Quý vị sẽ nhanh chóng nhận ra cơ hội nào có thể mang lại tác động lớn nhất đến hiệu suất hoạt động và số lượng chỗ nghỉ sẽ được lợi.

*Hiện tại áp dụng cho chủ tài khoản extranet nhóm với tối đa 1.000 chỗ nghỉ.
final final solutions - GOC

Các cơ hội cải thiện danh mục chỗ nghỉ được xây dựng dựa trên hành vi của khách

 

Từ tìm kiếm, xem trang cho đến khi đặt phòng, có tổng cộng 8 bước trong hành trình đặt phòng của khách – từng bước đều là một điểm khách có thể ngừng.

 

Trung tâm cơ hội nhóm giúp Quý vị xác định được tại bước nào hiệu suất hoạt động có thể cải thiện hơn, sau đó hiển thị các cơ hội để hỗ trợ Quý vị đạt được kết quả mong muốn.

 

Trung tâm sẽ sắp xếp các bước theo mức độ ưu tiên và ở đầu danh sách là những mảng cần cải thiện nhiều nhất. Bằng cách này, Quý vị có thể tiết kiệm thời gian và nhận lời khuyên riêng có độ ảnh hưởng tốt nhất lên việc kinh doanh.

 

Group Opportunity Centre - Solutions teaser

Quý vị được lợi ích gì từ Trung tâm cơ hội nhóm?

Tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của danh mục chỗ nghỉ với phân tích chuyên sâu quan trọng

Từng đề xuất đều nêu ra lợi ích kinh doanh tiềm năng và hiển thị số lượng chỗ nghỉ đủ điều kiện để áp dụng trong danh mục chỗ nghỉ của Quý vị.

Áp dụng cơ hội dễ dàng

Quý vị có thể áp dụng cơ hội cho từng chỗ nghỉ tùy chọn, hoặc cho tất cả chỗ nghỉ cùng một lúc (trong một số trường hợp) – các lựa chọn chỉnh sửa nhiều mục khác sẽ được giới thiệu trong tương lai.

Giảm khối lượng công việc

Quý vị có thể tiết kiệm thời gian trong việc quản lý và thay vào đó là tập trung phát triển danh mục chỗ nghỉ.

Trung tâm cơ hội nhóm hoạt động ra sao?

Quý vị có thể truy cập Trung tâm cơ hội nhóm trong extranet bất kỳ lúc nào.

Quý vị sẽ thấy các mục đang làm tốt so với nhóm đối thủ cạnh tranh (xanh) và mục cần cải thiện thêm (đỏ).
Các cơ hội hiển thị được sắp xếp dựa trên số lượng chỗ nghỉ đủ điều kiện (cao nhất trên cùng).
Khi Quý vị xem các chỗ nghỉ đủ điều kiện trong một cơ hội nhất định, chúng sẽ được sắp xếp theo hiệu suất hoạt động (hiệu suất thấp trên cùng).
Tuy một số cơ hội không thể áp dụng chỉnh sửa nhiều mục, chúng tôi vẫn đang phát triển tính năng này. Trong thời gian đó, Quý vị có thể áp dụng các cơ hội này cho từng chỗ nghỉ.

Quý vị nghĩ gì về trang này?