Thay đổi trạng thái chỗ nghỉ sang “Mở / Có thể đặt phòng”

Tất cả những gì Quý vị cần biết về việc mở chỗ nghỉ để bắt đầu nhận đặt phòng.

Đã cập nhật 1 năm trước
Lưu bài viết
“Mở / Có thể đặt phòng” là gì?
Ảnh
Domanda settimanale

Đưa chỗ nghỉ sang trạng thái “Mở / Có thể đặt phòng” nghĩa là Quý vị đã hoàn tất tất cả các bước trong quá trình đăng ký và chỗ nghỉ của Quý vị có thể được đặt trên trang của chúng tôi từ thời điểm đó trở đi.

Trên Booking.com, mỗi đặt phòng khách đặt đều được xác nhận ngay lập tức – Quý vị không thể lựa chọn để chấp nhận hay từ chối đặt phòng. Vì vậy, việc tải tình trạng phòng trống của Quý vị một cách chính xác là rất quan trọng trước khi Quý vị đưa chỗ nghỉ sang trạng thái “Mở / Có thể đặt phòng”.

Làm sao để đưa chỗ nghỉ sang trạng thái “Mở / Có thể đặt phòng”

Trước khi Quý vị bắt đầu nhận đặt phòng, Quý vị cần hoàn thành đăng ký – bao gồm việc kiểm tra lại tất cả các thông tin trên trang chỗ nghỉ mình. Sau đó, Quý vị có thể chuyển chỗ nghỉ của mình sang trạng thái “Mở / Có thể đặt phòng” qua một nút bấm trong extranet.

Trước khi làm việc này, hãy đảm bảo rằng Quý vị đã hoàn tất những thứ sau đây:

  1. Thêm hoặc sắp xếp hình ảnh của chỗ nghỉ.
  2. Kiểm tra các tiện nghitiện nghi phòng.
  3. Đọc và kiểm tra tính chính xác của mô tả chỗ nghỉ.
  4. Kiểm tra xem Quý vị đã tải đủ tình trạng phòng trống trong lịch hay chưa.
  5. Đảm bảo rằng Quý vị đã thêm giá cho những phòng mình đã mở bán.
  6. Xem trước trang chỗ nghỉ của mình vì đây sẽ là những gì được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nhấp vào “Đưa chỗ nghỉ của tôi online”. Chỗ nghỉ của Quý vị sẽ bắt đầu được đăng trên Booking.com và sẵn sàng nhận đặt phòng đầu tiên!

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bất cứ khi nào Quý vị nhận được đặt phòng mới, Quý vị sẽ nhận được email xác nhận và thông báo trên Ứng dụng Pulse (nếu Quý vị có dùng ứng dụng này). Chúng tôi cũng gửi email xác nhận cho khách và tình trạng phòng trống của Quý vị sẽ được cập nhật tự động trong hệ thống của chúng tôi. Quý vị có thể xem thông tin về các đặt phòng của mình trong mục “Đặt phòng” trong extranet cũng như trong ứng dụng Pulse.

Đi đến extranet

Ảnh

 

Sowing the seeds of success

Your feedback fuels our progress. Keep sharing your experiences with us – it helps us understand what you need as a partner.

What do you think of this page?

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?