Hủy đặt phòng

Từ việc xử lý các trường hợp hủy vào phút chót đến giảm dần tỷ lệ hủy theo thời gian, Quý vị có thể giảm thiểu nguy cơ thất thoát doanh thu bằng các mẹo, công cụ và giải pháp cho chủ đề này.

3 bài viết