Cách thiết lập giá trẻ em tiêu chuẩn

Cập nhật 1 năm trước | 5 phút đọc
Lưu

Bài viết này sẽ giúp Quý vị thiết lập giá trẻ em tiêu chuẩn. Nếu muốn thiết lập giá trẻ em linh động, Quý vị vui lòng đọc bài viết này. Việc thiết lập giá trẻ em cho phép các gia đình thấy tất cả các giá và thông tin quan trọng của một phòng hoặc căn cụ thể trên trang chỗ nghỉ của Quý vị.

Để xác định liệu một chỗ nghỉ, phòng hoặc căn được hiển thị cho khách gia đình như thế nào, cũng như giá trẻ em có được hiển thị trên nền tảng của chúng tôi hay không, có ba yếu tố quyết định là chính sách, phòng và giá. 


Các nội dung trong bài viết này


Thiết lập chính sách cho phép trẻ em

Quý vị có thể chọn cho phép trẻ em ở mọi độ tuổi, trên một độ tuổi nhất định hoặc hoàn toàn không cho phép trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Chọn hoặc Không để quyết định xem Quý vị có cho phép trẻ em dưới 18 tuổi lưu trú hay không
 5. Nếu muốn, Quý vị có thể chọn độ tuổi tối thiểu của trẻ mà Quý vị cho phép lưu trú tại chỗ nghỉ
 6. Nhấp vào Lưu

Các loại giá trẻ em

Sau khi cho phép trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ, Quý vị có thể chọn giữa hai sản phẩm giá trẻ em khác nhau: giá trẻ em tiêu chuẩn và giá trẻ em linh động.

Giá trẻ em tiêu chuẩn sẽ phù hợp nếu Quý vị cần:

 • Một giá cho toàn bộ chỗ nghỉ
 • Miễn phí hoặc giá cố định

Giá trẻ em linh động sẽ phù hợp nếu Quý vị cần:

 • Các nhóm giá khác nhau cho mỗi loại phòng/căn và loại giá
 • Miễn phí, giá cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm
 • Các mức giá khác nhau cho mỗi trẻ em trong từng nhóm tuổi

Kích hoạt giá trẻ em tiêu chuẩn

Quý vị có thể tạo tối đa ba giá trẻ em cho các độ tuổi khác nhau. Xin lưu ý rằng giá theo độ tuổi mà Quý vị cài đặt chỉ áp dụng cho trẻ em sử dụng giường sẵn có – không tính giường phụ hay cũi (nôi). Ngoài ra, Quý vị có thể chỉ định độ tuổi nào (nếu có) có thể lưu trú miễn phí tại chỗ nghỉ.

Những giá này chỉ áp dụng cho các phòng/căn có cài đặt sức chứa trẻ em. Nếu chưa cài đặt, Quý vị cần điều chỉnh sức chứa để bao gồm cả trẻ em. Quý vị cũng có thể cung cấp giường phụ, cũi/nôi trong một phần khác trên extranet.

Dưới đây là cách thiết lập giá trẻ em tiêu chuẩn:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong mục Giá trẻ em, chọn Tiêu chuẩn và nhấp vào Cài đặt
 5. Nhấp vào Thêm giá
 6. Chọn độ tuổi tối thiểu và tối đa để áp dụng mức giá này và chọn mức giá Quý vị muốn
 7. Nếu muốn, hãy nhấp vào Thêm giá khác
 8. Nhấp vào Lưu

Khi đã tạo giá, Quý vị sẽ thấy trong mục Chính sách trẻ em một ghi chú nhắc Quý vị điều chỉnh sức chứa để bao gồm trẻ em và xem lại cài đặt giá trẻ em của chỗ nghỉ.


Điều chỉnh sức chứa để bao gồm trẻ em

Quý vị có thể cài đặt số lượng trẻ em và người lớn tối đa được lưu trú trong mỗi phòng/căn. Quý vị còn có thể cài đặt tổng sức chứa tối đa cho mỗi phòng/căn.

Ví dụ:

Phòng đôi được cài đặt sức chứa tối đa là hai người lớn, hai trẻ em hoặc hai khách.

Được phép: hai người lớn hoặc một người lớn với một trẻ em.

Không được phép: hai người lớn với hai trẻ em.

Sức chứa mà Quý vị cài đặt sẽ được áp dụng cho trường hợp khách ngủ trên giường có sẵn và chưa tính đến khách ngủ trong cũi/nôi và giường phụ.

Đây là cách điều chỉnh sức chứa phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp chọn Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong mục Cài đặt giá trẻ em và sức chứa, Quý vị có thể chọn áp dụng giá trẻ em cho tất cả hay chỉ một số trẻ em, hoặc một số trẻ em được tính giá người lớn
 5. Chọn tên phòng/căn mà Quý vị muốn điều chỉnh sức chứa
 6. Nhập thông tin cho từng thông số sau:
  1. Tổng số khách tối đa: số khách tối đa (người lớn và trẻ em) có thể ở vừa phòng này
  2. Số người lớn tối đa: số người lớn tối đa có thể ở vừa phòng này
  3. Số trẻ em tối đa: số trẻ em tối đa có thể ở vừa phòng này (trẻ em cần đi kèm với ít nhất một người lớn, số trẻ em tối đa cho bất kỳ phòng/căn nào sẽ bằng tổng số khách tối đa trừ đi một)
  4. Số khách tối đa được tính giá trẻ em: số trẻ em tối đa được tính giá trẻ em
 7. Lặp lại cho mỗi phòng/căn mà Quý vị muốn điều chỉnh sức chứa
 8. Nhấp vào Lưu

Trong mục Xem trước các chính sách của Quý vị, Quý vị có thể xem trước cài đặt của mình, tuy nhiên các chính sách có thể sẽ được diễn giải theo cách khác khi hiển thị đến khách hàng tiềm năng.

Dưới đây là một số ví dụ về cách áp dụng giá: 

VÍ DỤ

Studio khi áp dụng giá theo số lượng khách

Phòng gia đình khi áp dụng giá theo số lượng khách

Phòng gia đình khi áp dụng giá cố định cho mỗi phòng

Giá

Giá cho 1 người lớn: 90 EUR

Giá cho 1 trẻ em: 50 EUR

Giá cho 1 người lớn: 90 EUR

Giá cho 1 trẻ em: 50 EUR

Giá phòng: 300 EUR

Giá cho mỗi trẻ em vượt sức chứa: 50 EUR

Cài đặt giá trẻ em và sức chứa

Tổng số khách tối đa: 3

Số người lớn tối đa: 2

Số trẻ em tối đa: 2 (phòng này có thể nhận 2 trẻ em nếu chỉ có 1 người lớn lưu trú)

Số khách tối đa được tính giá trẻ em:

1 (chỉ có một trẻ được áp dụng giá trẻ em mà Quý vị cài cho phòng này)

Tổng số khách tối đa: 6

Số người lớn tối đa: 4

Số trẻ em tối đa: 5 (phòng này có thể nhận 5 trẻ em nếu chỉ có 1 người lớn lưu trú)

Số khách tối đa được tính giá trẻ em: 

2

Tổng số khách tối đa: 6

Số người lớn tối đa: 4

Số trẻ em tối đa: 5

Số khách tối đa được tính giá trẻ em:

 

Mặc dù phòng có thể chứa tối đa 6 người nhưng giá căn chỉ áp dụng cho 4 người (tính cả người lớn và trẻ em).

Tổng giá

Trong trường hợp khách bao gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, chỉ 1 trẻ đủ điều kiện được tính giá trẻ em và trẻ còn lại sẽ được tính giá người lớn.

 

1 người lớn: 90 EUR

Trẻ đầu tiên: 50 EUR

Trẻ thứ hai: 90 EUR (trẻ này không đủ điều kiện áp dụng giá trẻ em)

 

Tổng giá: 230 EUR

Nếu khách gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, khách sẽ phải thanh toán giá của 4 người lớn cho một phòng cộng với giá trẻ em cho cả hai trẻ.

 

4 người lớn: 360 EUR

2 trẻ em: 100 EUR

Tổng giá: 460 EUR


 

Nếu khách bao gồm tối đa 4 người (không phân biệt số lượng người lớn hay trẻ em), giá phòng cố định sẽ được áp dụng mà không tính thêm phụ phí.

 

Tổng giá: 300 EUR

 

Nếu khách gồm 4 người lớn và 2 trẻ em vượt sức chứa (tổng cộng 6 người), khách sẽ phải thanh toán giá phòng cộng với giá trẻ em cho 2 trẻ này.

 

4 người lớn: 300 EUR

2 trẻ em: 100 EUR

Tổng giá: 400 EUR

 


Xóa tất cả giá trẻ em tiêu chuẩn

Quý vị có thể xóa giá trẻ em tiêu chuẩn đã tạo bằng cách tự xóa thủ công từng giá. Cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp chọn Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong mục Giá trẻ em, chọn Tiêu chuẩn và nhấp vào Cài đặt
 5. Tự xóa từng giá bằng cách nhấp vào Xóa giá này
 6. Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi

Lúc này tất cả trẻ em sẽ được tính giá người lớn.


Cung cấp giường phụ, cũi/nôi

Lưu ý: sức chứa cũng như giá giường phụ và nôi (cũi) sẽ không được hiển thị hay bao gồm trong giá hiển thị trong quá trình đặt.

Dưới đây là cách cung cấp giường phụ, cũi hoặc nôi:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp chọn Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Tùy chọn cũi (nôi) & giường phụ và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Trong mục Giới hạn cũi (nôi) & giường phụ, chọn số lượng cũi (nôi) và giường phụ tối đa mà Quý vị có thể cung cấp cho mỗi phòng/căn
 5. Nếu muốn, trong phần Chính sách cũi (nôi)Chính sách giường phụ, Quý vị có thể chọn số tiền mà Quý vị muốn thu cho cũi (nôi) và giường phụ cho các độ tuổi khác nhau
 6. Nhấp vào Lưu

Bài viết này có hữu ích không?