Hiểu biết về ngành

Chúng tôi khám phá các xu hướng hàng đầu trong ngành và làm các khảo sát nhằm thu được dữ liệu để giúp Quý vị hiểu thêm về tâm tư, dự định và hành vi của du khách. Tất cả đều được thiết kế để giúp Quý vị phát triển kinh doanh và tiếp tục mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách.

38 bài viết

Thị trường khách đặt phòng cao cấp được chia thành hai nhóm – khách đặt phòng “chất lượng cao” và khách đặt phòng “sang trọng”. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chuyên sâu để giúp Quý vị thu hút nhóm khách “chất lượng cao”, những người thực dụng hơn và chú trọng vào giá trị hơn
Thị trường khách đặt phòng cao cấp được chia thành hai nhóm – khách đặt phòng “chất lượng cao” và khách đặt phòng “sang trọng”. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích cách Quý vị có thể thu hút khách đặt phòng “sang trọng” - phân khúc khách có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao và mong muốn được trải nghiệm.