Kiểm soát việc hủy phòng hiệu quả

Trong khi chúng ta không thể tránh hoàn toàn việc bị hủy đặt phòng, chúng tôi có thể giúp Quý vị kiểm soát một số trường hợp nhất định, giảm thiểu tác động xấu lên doanh nghiệp và quan trọng nhất là đảm bảo doanh thu.

Chúng tôi đã lắng nghe những góp ý của Quý vị và tổng hợp các mẹo tận dụng các giải pháp của chúng tôi để giảm khối lượng công việc, chi phí và rủi ro bị trống phòng.

Tìm hiểu các tình huống

Ảnh
scenario 1 trial

 

Tình huống 1: Tỷ lệ hủy của Quý vị cao hơn những chỗ nghỉ tương tự trong khu vực 

Tìm hiểu tình huống này

Ảnh
cancellation advice scenario 1

 

Tình huống 2: Quý vị mất doanh thu vì bị hủy vào phút chót và các trường hợp vắng mặt

Tìm hiểu tình huống này

 


 

Tình huống 1: Tỷ lệ hủy của Quý vị cao hơn những chỗ nghỉ tương tự trong khu vực

 

Nếu báo cáo “Đặc điểm các đơn hủy đặt phòng” trong extranet của Quý vị cho thấy rằng chỗ nghỉ có tỷ lệ hủy cao hơn trung bình, đây là một số những đề xuất giúp Quý vị thay đổi tình hình:

 

Kiểm tra tỷ lệ hủy của Quý vị

 

 

 

 

Ảnh
cancellations report_advice page

Lưu ý: Báo cáo “Đặc điểm các đơn hủy đặt phòng” của Quý vị cho thấy phần trăm các đặt phòng bị hủy. “Trung tâm Cơ hội” của Quý vị cho thấy tỷ lệ giá trị tiền tệ giữa đặt phòng bị hủy và đặt phòng nhận được trong vòng 30 ngày. Vì vậy, Quý vị có thể sẽ thấy một số sự khác biệt giữa hai giá trị.

Lời khuyên của chúng tôi Giải pháp
• Cung cấp nhiều giá và chính sách đa dạng – giá giảm, giá không hoàn tiền, giá linh hoạt – để thu hút nhiều nhóm khách khác nhau. Loại giá

• Đối với các giá không hoàn tiền, hãy xác nhận thẻ tín dụng trước, ủy quyền một khoản tiền nhỏ và yêu cầu khách thanh toán trước.

 

• Quản lý và giảm thiểu rủi ro cho tất cả các giá và chính sách.

Chính sách hủy và thanh toán trước

 

• Cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán – bao gồm thanh toán online – để tăng khả năng đảm bảo doanh thu. Thanh toán Online

 

• Dùng bản mẫu tin nhắn và ứng dụng Pulse để phản hồi khách nhanh chóng, loại bỏ những nghi hoặc và lo lắng của khách để giảm rủi ro bị hủy đặt phòng.

Công cụ nhắn tin

Pulse

• Kiểm tra báo cáo “Đặc điểm các đơn hủy đặt phòng” để thường xuyên theo dõi tiến độ của mình. Báo cáo về hủy đặt phòng

 


 

Tình huống 2: Quý vị mất doanh thu vì bị hủy vào phút chót và các trường hợp vắng mặt

 

 

*Đối với những chỗ nghỉ và/hoặc thị trường có thể cung cấp chính sách giá không hoàn tiền

Lời khuyên của chúng tôi Giải pháp
• Thiết lập chính sách thanh toán trước hoặc đặt cọc để đảm bảo doanh thu, hoặc ủy quyền tiền phòng đêm đầu tiên để giảm thiểu tình trạng vắng mặt. Chính sách hủy phòng và thanh toán trước

• Xem khách thường đặt trước bao lâu trong báo cáo hủy đặt phòng, sau đó thêm giá hấp dẫn và chính sách nghiêm hơn cho những khung thời gian đặt trước có tỷ lệ hủy cao.

 

• Quý vị chỉ chấp nhận tiền mặt? Hãy thêm giá không hoàn tiền và chính sách đặt cọc để giảm thiểu đặt phòng đến từ những khách không chắc chắn.
Loại giá

Giảm thiểu tác động của việc hủy đặt phòng lên doanh thu của Quý vị – hãy để chúng tôi bán lại phòng bị hủy giúp Quý vị:

 

• Hãy nhờ chúng tôi tìm khách thay thế - chúng tôi sẽ đẩy mạnh quảng bá phòng bị hủy của Quý vị trong vòng tối đa 24 giờ. (Yêu cầu Quý vị phải có chính sách hủy linh hoạt).

 

• Đăng ký tham gia Đặt Phòng Không Rủi Ro và chúng tôi sẽ cố gắng bán lại phòng đã bị hủy của Quý vị – và đảm bảo rằng Quý vị sẽ nhận được doanh thu cho dù có thế nào chăng nữa. (Yêu cầu Quý vị có chính sách thanh toán trước và đạt đủ điều kiện tham gia).

 

 

Nhờ tìm khách thay thế

 

Đặt phòng không rủi ro

 

 

Quý vị muốn tìm hiểu thêm nhiều cách để giảm tác động xấu của việc hủy phòng lên doanh nghiệp của mình? 

Nhận cẩm nang về hủy đặt phòng

 

Quý vị muốn tìm hiểu những lời khuyên từ các đối tác giống mình về việc kiểm soát tình trạng hủy đặt phòng?

Xem các mẹo từ Cộng đồng Đối tác