Nền tảng

Dù Quý vị muốn quản lý chỗ nghỉ của mình từ extranet, ứng dụng Pulse hay qua công cụ quản lý kênh thông qua các API của chúng tôi, chúng tôi đều có công nghệ để giúp Quý vị quản lý hoạt động hàng ngày.

51 bài viết