Nền tảng

Nhà cung cấp kết nối phù hợp có thể tăng đáng kể tỷ lệ đặt phòng đồng thời đơn giản hóa quy trình làm việc của Quý vị. Đó là lý do tại sao việc chọn một nhà cung cấp phù hợp với chỗ nghĩ lại rất quan trọng.
Vấn đề vệ sinh trở nên quan trọng với du khách hơn bao giờ hết. Hướng dẫn này sẽ giúp Quý vị giữ cho chỗ nghỉ luôn an toàn và sạch sẽ cũng như truyền đạt các biện pháp an toàn cho khách hàng tiềm năng.