Nền tảng

Dù Quý vị muốn quản lý chỗ nghỉ của mình từ extranet, ứng dụng Pulse hay qua công cụ quản lý kênh thông qua các API của chúng tôi, chúng tôi đều có công nghệ để giúp Quý vị quản lý hoạt động hàng ngày.

35 bài viết

Hiệu suất chỗ nghỉ được dựa trên một tập hợp các yếu tố có thể biến động và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Sử dụng các giải pháp của chúng tôi một cách toàn diện để giúp chỗ nghỉ của Quý vị gặt hái được nhiều thành công trên nền tảng của chúng tôi.