Nền tảng vững chắc

Điểm khởi đầu tốt nhất, giúp Quý vị tiếp đón những vị khách đầu tiên: cách thiết lập đăng ký, làm rõ các chính sách và quy tắc chung, cùng cách mở chỗ nghỉ để nhận đặt phòng.

132 bài viết