Nội dung

Cải thiện và tối ưu hóa nội dung hiển thị sẽ khuyến khích người đặt chọn chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như đánh giá của khách, chức năng nhắn tin thông minh cùng tất cả thông tin về tiện nghi và biện pháp an toàn.

61 bài viết

Những trải nghiệm đầu tiên khi đến chỗ nghỉ chính là “nền móng” cho cả kỳ lưu trú. Bài viết này sẽ phân tích nghiên cứu gần đây của Booking.com, được thực hiện với một nhóm du khách tại Mỹ, và tìm hiểu cách họ lập kế hoạch cũng như trải nghiệm ngày đầu của chuyến đi