Tuân thủ quy định

 

Để phù hợp với bối cảnh không ngừng phát triển về quy định của lĩnh vực kỹ thuật số, chúng tôi cần thu thập và xác minh một số thông tin thiết yếu của Quý vị. Mục tiêu của các quy định hiện hành là giúp cho lĩnh vực này công bằng và minh bạch hơn. Chúng tôi yêu cầu Quý vị hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết thông qua biểu mẫu Định danh Đối tác (KYP) để đảm bảo rằng quan hệ đối tác kinh doanh của chúng ta tuân thủ quy định và các hoạt động của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn. 

 

Trên trang này, Quý vị sẽ tìm hiểu cách thức và nơi mà Quý vị có thể theo dõi những nhiệm vụ chưa xử lý đối với các chương trình về quy định hiện hành. Quý vị cũng sẽ hiểu cách thức cung cấp mọi thông tin cần thiết sao cho hiệu quả nhất có thể để tiếp tục tập trung vào việc mà Quý vị làm tốt nhất – mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách.

 

Tìm hiểu cách chia sẻ thông tin

 

 

Điểm nổi bật

  • Khám phá trung tâm pháp lý và tuân thủ của extranet  
  • Tìm hiểu những quy định yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin trong trung tâm pháp lý và tuân thủ
  • Hiểu biểu mẫu Định danh Đối tác (KYP) và cách cung cấp thông tin cần thiết

 

Quản lý các nhiệm vụ về quy định trong trung tâm pháp lý và tuân thủ

 

Chúng tôi đã xây dựng trung tâm pháp lý và tuân thủ để giúp Quý vị dễ dàng cung cấp thông tin cần thiết. Tại đó, Quý vị có thể điền vào biểu mẫu KYP. Chúng tôi sử dụng biểu mẫu này để thu thập một cách an toàn tất cả thông tin về đối tác mà Booking.com cần để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

 

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng thu thập tất cả các thông tin cần thiết trong một lần, nhưng nếu điều đó không khả thi thì chúng tôi có thể liên hệ với Quý vị nhiều lần. 

 

Trong trung tâm pháp lý và tuân thủ, Quý vị cũng có thể theo dõi trạng thái của bất kỳ nhiệm vụ nào chưa xử lý, đọc các bài viết hướng dẫn về các quy định liên quan và quản lý các nhiệm vụ về quy định.

Đi tới trung tâm pháp lý và tuân thủ

insights
Những điều cần lưu ý

Chỉ người dùng có tài khoản chính mới truy cập được trang này. Nếu Quý vị không có tài khoản chính nhưng cần quản lý một nhiệm vụ trong trung tâm pháp lý và tuân thủ, vui lòng liên hệ với người dùng có tài khoản chính.

 


 

 

Điền vào biểu mẫu Định danh Đối tác (KYP)

Thông tin Quý vị gửi trong biểu mẫu KYP phải thuộc về doanh nghiệp hoặc cá nhân đã ký hợp đồng với Booking.com. Khi Quý vị điền biểu mẫu KYP, chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin thuộc các hạng mục sau đây:

List
  • Thông tin doanh nghiệp, chẳng hạn như loại hình, cấu trúc và quyền sở hữu cũng như địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp.
  • Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên đầy đủ, ngày và nơi sinh và địa chỉ cư trú.
  • Thông tin thuế, chẳng hạn như mã số thuế, mã số thuế GTGT hoặc số đăng ký kinh doanh – tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của Quý vị.

Tùy thuộc vào quy định, chúng tôi có thể phải xác minh thông tin của Quý vị theo yêu cầu pháp lý. Vui lòng đảm bảo rằng mọi thông tin Quý vị gửi qua biểu mẫu KYP đều chính xác.

Tìm hiểu thêm về biểu mẫu KYP

insights
Những điều cần lưu ý

Chúng tôi tuyệt đối không yêu cầu thông tin đăng nhập tài khoản extranet của Quý vị. Chúng tôi cũng không liên kết trực tiếp đến biểu mẫu KYP trừ khi Quý vị không có tài khoản extranet. Quý vị chỉ có thể truy cập vào biểu mẫu từ trung tâm pháp lý và tuân thủ trong extranet. Chúng tôi luôn gửi email liên quan đến biểu mẫu KYP cũng như trung tâm pháp lý và tuân thủ từ các địa chỉ kết thúc bằng “@partners.booking.com” hoặc “@booking.com”. Vui lòng đảm bảo rằng Quý vị luôn kiểm tra địa chỉ email của người gửi để phòng trường hợp lừa đảo. Nếu nghi ngờ, hãy đăng nhập vào extranet qua https://account.booking.com hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về an ninh mạng.

 


 

Tuân thủ các quy định quốc tế

Tùy thuộc vào nơi Quý vị sống, địa điểm của chỗ nghỉ và vị trí của khách du lịch, chúng tôi cần thông tin của Quý vị để đảm bảo việc tuân thủ các quy định sau:

envelope

Các bài viết có liên quan

Quý vị nghĩ gì về trang này?