Quyền riêng tư & Bảo mật

Bảo mật và quyền riêng tư của đối tác và dữ liệu khách hàng là vấn đề quan trọng. Khám phá tài nguyên và công cụ báo cáo của chúng tôi để bảo vệ Quý vị trước các mối đe dọa về bảo mật – đừng ngần ngại báo cáo hoạt động khả nghi tại report.booking.com.

25 bài viết

Khi các hạn chế bắt đầu được nới lỏng trên toàn cầu, nhiều chủ chỗ nghỉ đang chuẩn bị chào đón khách trở lại. Andrew Bate, CEO của Safely.com, chia sẻ các lời khuyên chuyên môn của mình nhằm giúp các chỗ nghỉ giảm rủi ro trong bối cảnh nhu cầu đang gia tăng