Sự cố với số điện thoại

Chúng tôi đang gặp sự cố kỹ thuật với hệ thống điện thoại của mình. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua Hộp thư extranet để được hỗ trợ. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố và thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.