Tỷ lệ chuyển đổi

Các đối tác dựa vào chuyên môn của chúng tôi về marketing dựa trên hiệu suất để đưa ra ưu đãi phù hợp cho đúng khách hàng vào đúng thời điểm. Tìm hiểu điều gì giúp chuyển đổi người xem thành khách đặt phòng và Quý vị có thể làm gì để tạo tác động tích cực nhằm khiến họ chọn chỗ nghỉ của mình.

23 bài viết

Lưu
US state rates highlight

Giá dành cho bang của Mỹ

Nhắm đến nhu cầu nội địa ở 50 tiểu bang

Khai thác nhu cầu nội địa bị dồn nén
Tạo bao nhiêu mức giá tùy ý theo nhu cầu của Quý vị
Nhắm đến những ngày du lịch quan trọng ở Mỹ