Profile picture for the user

Steve Davis

CEO của Operto Guest Technologies

Steve là CEO của Operto Guest Technologies, một hệ thống tự động hóa cho các chỗ nghỉ, giúp kiểm soát các thiết bị IoT/nhà thông minh trên quy mô lớn cũng như cải thiện trải nghiệm của khách và hiệu quả hoạt động cho khách sạn, chỗ nghỉ dưỡng cho thuê và căn hộ dịch vụ.