Profile picture for the user

Sean Miller

Chủ Tịch PointCentral

Sean Miller là Chủ Tịch của PointCentral, công ty con của Alarm.com.
Công nghệ nhà thông minh đang ngày càng phát triển và dịch COVID-19 càng thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ tự động hóa và không tiếp xúc. Sean Miller, Chủ Tịch của PointCentral, chia sẻ lời khuyên hữu ích trong ngành về hướng đầu tư tốt nhất vào công nghệ nhà thông minh cho phân khúc cho thuê ngắn hạn