Profile picture for the user

Andrew Bate

Đồng sáng lập và CEO của Safely.com

Andrew Bate là Đồng sáng lập và CEO của Safely.com.
Khi các hạn chế bắt đầu được nới lỏng trên toàn cầu, nhiều chủ chỗ nghỉ đang chuẩn bị chào đón khách trở lại. Andrew Bate, CEO của Safely.com, chia sẻ các lời khuyên chuyên môn của mình nhằm giúp các chỗ nghỉ giảm rủi ro trong bối cảnh nhu cầu đang gia tăng