thijs_van_as.jpg

Thijs van As

Giám đốc Sản phẩm – Bộ phận di động

Thijs van As là Giám đốc phụ trách sản phẩm cho thiết bị di động tại Booking.com
Trong phần hai của loạt bài viết về tiếp thị di động, Giám đốc Sản phẩm – Bộ phận di động Thijs van As sẽ chia sẻ lịch sử trước đây, các cải tiến hiện tại cùng tương lai phát triển của ứng dụng Booking.com