Profile picture for the user

Thijs van As

Giám đốc Sản phẩm – Bộ phận di động

Thijs van As là Giám đốc phụ trách sản phẩm cho thiết bị di động tại Booking.com