Mirjam, Stayokay

Mirjam Kiestra

Điều phối viên Bền vững tại Stayokay 

Mirjam Kiestra phụ trách các chương trình bền vững tại Stayokay