Craig Beedle

Craig Beadle

Người viết bài cho Click. Magazine 

Với hơn mười năm kinh nghiệm, Craig là cây bút có lối giải thích dễ hiểu cho các công nghệ phức tạp.
Khi nói đến thông tin về chỗ nghỉ của Quý vị, một số yếu tố sẽ quan trọng hơn những yếu tố còn lại. Bài viết này sẽ phân tích những gì Quý vị nên chia sẻ để đáp ứng mối quan tâm của du khách và thu hút đặt phòng một cách hiệu quả nhất
Sự kiện Click. 2023 ở Miami đã cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu liên quan đến các cơ hội dành cho chỗ nghỉ tại Hoa Kỳ. Dưới đây là một số điểm nổi bật xung quanh mức độ tăng trưởng nhu cầu, cũng như làm thế nào để biến nhu cầu đó thành đơn đặt.