Lauren Romano

Lauren Romano

Người viết bài cho Click. Magazine

Lauren là người chuyên viết về du lịch và lối sống với hơn mười năm kinh nghiệm viết bài cho các ấn phẩm giấy và điện tử.
Khi các hạn chế tiếp tục được nới lỏng trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), mùa du lịch phía trước đang có thêm những điểm sáng. Tuy vậy, trong lúc du khách đang tự tin trở lại thì các yếu tố góp phần thúc đẩy cũng như cản trở việc đi du lịch lại đang thay đổi, đồng thời các loại hình du lịch đang được khách đặt cũng khác đi
Nhà nghỉ dưỡng từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Mời Quý vị tìm hiểu cách chúng tôi hỗ trợ phát triển loại hình cơ sở lưu trú này, đồng thời giúp đối tác tăng doanh thu trên nền tảng của chúng tôi