Profile picture for the user

Cristiano Zucchiatti

Tổng Giám đốc tại Maalot Roma

Cristiano Zucchiatti là Tổng Giám đốc tại Maalot Roma
Cristiano Zucchiatti, Tổng Giám đốc của khách sạn Maalot Roma và cũng là đơn vị thắng giải Traveller Review Awards 2024, chia sẻ cách mà ông cùng đội ngũ nhân viên gây dựng và duy trì văn hóa xoay quanh chất lượng dịch vụ và có được các đánh giá tuyệt vời, nhờ đó làm nền tảng thu hút khách nhiều hơn.