Profile picture for the user

Alice Piercy

Người viết bài cho Click. Travel

Alice là “ngòi viết” có hơn 15 năm kinh nghiệm. Với bản tính không ngừng tìm tòi, biết lắng nghe, đồng cảm và vô cùng kiên nhẫn, Alice thích đi đến tận cùng của sự việc.
Quý đầu tiên của năm đã trôi qua, đồng nghĩa rằng việc lên kế hoạch cho mùa cao điểm cũng đang diễn ra sôi nổi. Để gặt hái được kết quả đặt phòng tốt nhất, lúc này là khoảng thời gian hoàn hảo để chuẩn bị cho chỗ nghỉ dựa theo dự đoán về du lịch năm 2024 của chúng tôi.