Mark van der Heijden, CEO & Co-Founder, Wanderbrief

Mark van der Heijden

CEO & Đồng sáng lập, Wanderbrief

Mark van der Heijden là một doanh nhân sáng tạo đến từ Amsterdam. Từ 1/2014 đến 1/2016, anh đã đi khắp thế giới với tên gọi “The Backpacker Intern”. Giúp đỡ các cơ quan, thương hiệu và tổ chức từ thiện. Anh không nhận tiền công mà chỉ muốn trao đổi: một ngày làm việc đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Sứ mệnh của anh là trải nghiệm 7 châu lục và hy vọng truyền được cảm hứng cho mọi người bằng câu chuyện của mình trên đường đi và trên trang web.