Ben Lerwill, Travel Writer and Journalist

Ben Lerwill

Người viết bài cho Click. Travel

Ben Lerwill là một nhà văn tự do chuyên viết về du lịch từng đoạt giải thưởng, hiện đang sinh sống tại Oxfordshire, Anh. Anh đã viết về du lịch từ năm 2003 và cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí và trang web