Brian Solis, Brian Solis is a Principal Analyst at Altimeter, the digital analyst group at Prophet

Brian Solis

Principal Analyst tại Altimeter

Brian Solis là chuyên gia phân tích chính tại Altimeter, công ty phân tích kỹ thuật số thuộc Prophet. Ông cũng là tác giả từng đạt giải thưởng và diễn giả chính