Hans van Os, Senior Business Development Manager at Belvilla Holiday Homes

Hans van Os

Senior Business Development Manager, Belvilla Holiday Homes

Hans van Os là Giám đốc Phát triển Kinh doanh Cấp cao tại Belvilla Holiday Homes, trực thuộc Tập đoàn Leisure Group có trụ sở tại Eindhoven. Anh hiện đang công tác tại công ty với hơn sáu năm kinh nghiệm và trước đây từng sở hữu công ty tư vấn marketing của riêng mình