Profile picture for the user

Mary Novakovich

Người viết cho Click. Travel

Mary Novakovich là một ký giả tự do chuyên viết về du lịch và đã có thâm niên hơn 25 năm trong ngành. Cô đã viết cho các tờ báo như The Independent, The Guardian, The Daily Telegraph, Sunday Times Travel Magazine, London Evening Standard, CNN, France Magazine, New Statesman, BBC World Service và nhiều tờ báo khác.