Tracey Davies, Travel Writer and Freelance Journalist

Tracey Davies

Người viết bài cho Click. Travel

Tracey Davies là nhà báo tự do chuyên viết về du lịch. Cô đã viết cho các tờ báo như Metro, Daily & Sunday Express, Independent, The Observer, Psychologies, Sainsbury's magazine, easyJet Traveller và các tờ báo khác.