Gary Raucher, Co-Founder, Big M Marketing

Gary Raucher

Đồng sáng lập, Big M Marketing

Gary Raucher đồng sáng lập nên Big M Marketing, một công ty tư vấn giúp các thương hiệu đạt hiệu quả cao hơn từ hoạt động marketing. Trước Big M, Gary là Giám đốc Marketing Toàn cầu tại TomTom và Giám đốc Thương hiệu & Truyền thông Toàn cầu tại Philips.