Profile picture for the user

Carolyn Pearson

Nhà sáng lập và CEO của Maiden Voyage

Carolyn Pearson là nhà sáng lập và CEO của Maiden Voyage. Sau hơn 20 năm làm việc trong đội ngũ công nghệ hàng đầu cho các thương hiệu như ITV, Sony Music, KLM, BBC và easyJet, Carolyn đã quyết định rời đi để tập trung ra mắt Maiden Voyage vào năm 2008.