Lottie Gross, Click Travel Writer

Lottie Gross

Người viết bài cho Click. Travel

Lottie Gross là một ký giả và một người viết bài tự do về du lịch. Các bài viết của cô đã xuất hiện trên nhiều trang web và ấn phẩm như RoughGuides.com, Mashable.com, National Geographic Traveler UK, Weather2Travel.com, Skyscanner.net và The Guardian & The Observer