Thibault Masson

Thibault Masson

Strategic Program Manager, Booking.com

Thibault Masson là Quản lý chương trình chiến lược tại Booking.com. Trước khi gia nhập công ty, Thibault kinh doanh chỗ nghỉ toàn thời gian
Thibault Masson, Quản lý Chương trình Chiến lược tại Booking.com, chia sẻ những mẹo hàng đầu để thu hút các gia đình đến với chỗ nghỉ trong bối cảnh nhiều du khách toàn cầu đang mong muốn được đoàn tụ với những người thân yêu của họ.