Profile picture for the user

Raj Pal

Chủ của Prime Hotel 20

Raj Pal là chủ nhà nghỉ B&B ở Đức, Prime Hotel 20. Anh cũng là chuyên viên đào tạo quản lý tiếp thị và biên soạn nội dung hướng dẫn trực tuyến về cách tăng lượng đặt phòng và tạo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời