Profile picture for the user

Richard Clarke

Chuyên viên phân tích cao cấp tại Bernstein Asset Management

Richard Clarke là Chuyên viên phân tích cao cấp tại Bernstein Asset Management ở London, phụ trách mảng giải trí và khách sạn khu vực Châu Âu