Tiến sĩ Gerben Langendijk

Senior Consumer Psychologist, Booking.com

Tiến sĩ Gerben Langendijk là Chuyên viên cấp cao về tâm lý người tiêu dùng tại Booking.com.