Gianbattista Vespucci

Commercial Director Partner Services, Booking.com

Gianbattista Vespucci là Giám đốc Thương mại, ban Dịch vụ Đối tác tại Booking.com.