Ripsy Bandourian, Vice President, Partnerships (B2B) at Booking.com

Ripsy Bandourian

Phó Chủ tịch về Quan hệ đối tác (B2B) tại Booking.com

Ripsy Bandourian là Phó Chủ tịch về Quan hệ đối tác (B2B) tại Booking.com
Mùa hè đã cập bến Bắc Bán Cầu – và mọi thứ trông thật hứa hẹn. Ripsy Bandourian, Phó Chủ tịch Chỗ nghỉ Toàn cầu tại Booking.com, chia sẻ dữ liệu quan trọng về xu hướng du lịch mùa hè để giúp Quý vị gặt hái được thành công tốt nhất vào mùa này