Profile picture for the user

Amy Leavenworth

Director of Product tại Booking.com

Amy Leavenworth là Giám đốc Sản phẩm cho mảng Nhà và căn hộ tại Booking.com