Profile picture for the user

Tiến sĩ Andriew Lim

Giáo sư chuyên ngành Technopreneurship & Innovation tại trường Hotelschool The Hague

Tiến sĩ Andriew Lim là giáo sư chuyên ngành Technopreneurship & Innovation tại trường đại học Hotelschool The Hague.