Profile picture for the user

Giovanna Grossi

Chuyên gia tư vấn, đào tạo và cố vấn ngành du lịch khách sạn

Từng là trưởng nhóm thanh tra của AA, Giovanna Grossi đồng chỉ đạo Sauce Intelligence - công ty tư vấn nhà hàng và khách sạn.