Eddy Veldhuizen is Director Connectivity Partnerships at Booking.com.

Eddy Veldhuizen

Director Connectivity Partnerships, Booking.com

Eddy Veldhuizen là Giám đốc phụ trách mảng Đối tác kết nối tại Booking.com.